07 август 2010, събота

Мултимедия

15 февруари 2010, понеделник

Подвижни изображения

15 февруари 2010, понеделник

Неподвижни изображения

15 февруари 2010, понеделник

Обработка на изображения

15 февруари 2010, понеделник

Звукови сигнали

15 февруари 2010, понеделник

Понятие за цвят

15 февруари 2010, понеделник

Мултимедийни приложения