19 декември 2010, неделя

Съобщения в телекомуникациите. Видове

21 март 2010, неделя

АТМ и FRM комуникационни мрежи

02 март 2010, вторник

NGN - Next Generation Network

16 февруари 2010, вторник

Абонатни интерфейси

16 февруари 2010, вторник

Структура на абонатна мрежа