18 май 2010, вторник

Релационен модел на данни

17 май 2010, вторник

СУБД

07 март 2010, вторник

Транзакции в бази от данни

07 март 2010, вторник

Разпределени бази от данни

27 февруари 2010, събота

Информационно търсене

16 февруари 2010, вторник

Понятие за бази от данни

16 февруари 2010, вторник

Логическа организация