DOS. Основни команди в DOS

Операционната система DOS (Disk Operating System) служи за обработка на данните и осъществява връзка между компютъра и потребителя. Разработена е на принципа на командния ред. Чрез нея може да осъществяваме всички операции които извършваме в Windows. Но за разлика от Windows в DOS не се използва мишка, а се работи изцяло с команди. Можете да я стартирате от Start-> Programs-> Accessories-> Command Prompt (Alt+Enter).
Няма значения главни или малки букви.
MS-DOS е съкращение от Microsoft Disk Operating System. Още със излизането си се налага като най-широко разпространената операционна система в областта на персоналните компютри.
Операционната система MS-DOS управлява компютъра посредством множество програми, всяка от които реализира определено действие. Стартирането на всяка програма се извършва с въвеждането в компютъра на съответната команда. Командите се въвеждат от командния ред до системния промпт. Примерна команда е ‘DIR’, която извежда съдържанието на текущата директория.
Имената на файловете в MS-DOS се състоят от две част – име и разширение, разделени с точка. Името на файл не може да бъде по-дълго от 8 символа, а разширението от 3.

Основни команди в DOS
HELP - помощ (може да ви бъде много полезна за да видите опциите на командите), можете да използвате и бърз help като напишете <командата/?> по този начин ще получите бърза помощ за съответната команда.
MD <име на директория> - създава дериктория. RMDI
RD<име на директория> - изтрива дериктория (само ако е празна). CD
CD<име на директория> - влизане в съответната директория.
CD.. – излизане от поддиректорията.
CD\ - излиза от всички директории в които сте влезли.
COPY <име на фаил> <пътя до мястотото където искате да копирате файла> - копира файлове (при MS-DOS няма Paste).
DEL <името и разширението на файла> - изтрива файлове, а може да зададете командата и по този начин del *.* - така указвате да се изтрият всички файлове.
DELTREE <името на директорията> - можете да изтривате пълни директории включително и всичките и поддиректории.
FORMAT <устройство> - форматира зададеното устройство. Има много опции.
FDISK - служи за разделяне на диска на дялове. (Partition Magic -разделя диска под Windows).
SYS <устройство> - прехвърляне на системните файлове - задължително устройството трябва да е форматирано, или да е празно защото те се разполагат на точно определено място, ако има нещо на тяхното неможе да стане прехвърлянето.
DIR - показва списък от файлове и директории (зависи къде се намирате).
CLS - изчиства екрана.
SET - създава променливи за обкръжението и им присвоява стойности.
TYPE - показва съдържанието на файла, но без възможност за редактиране.
ATTRIB - скрива или показва скрити файлове зависи от опцията.
EDIT - стартира редактор за цял екран.
MEM - показва информация за разпределението в RAM.
MIRROR - предпазва диска от неволно форматиране. Съхранява информация за изтрити файлове.
VER - показва номера на текущата версия на DOS.
UNDELETE - възтановява случайно изтрити файлове (ако компютъра не е рестартиран).
UNFORMAT - възтановява файлове, изтрити при случайно форматиране на диска.
SETVER - указва на DOS да присвои на приложението различен номер на версия.
SUBST - замества буквеното означенение на устройството с път за достъп до поддиректория. Буквените означения, използвани по този начин се наричат виртуални драйвери.
FASTOPEN - увеличаване бързодействието на диска.
SHARE - поддържа съвместно използване на файлове и тяхното заключване
XCOPY - копира избирателно файлове.
DISKCOMP - сравнява садържанието на две дискети писта по писта, отчитайки кои писти не са идентични.
CHKDSK - анмализира, диагностицира и коригира (по-избор) често срещани грешки на твърдия диск и извежда информация от FAT за диска.
BREAK - определя дали DOS ще проверява за натиснати от потребителя клавиши CTRL+C (които прекъсват повечето команди на DOS).
TIME - показва сиистемното време и позволява промени в него (часовника).
DATE - показва или установява системноата дата.
PROMPT - променя промпта на DOS. Изпраща кодове ESCAPE към ANSI.SYS (там където виждате "C:\" може примерно да слижите датата, часа и др.

Коментари: