20 декември 2010, понеделник

Мултиплексиране

28 юни 2010, понеделник

PDH - Плезиохронна цифрова йерархия

21 юни 2010, понеделник

Импулсно-кодова модулация

15 февруари 2010, понеделник

Цикъл и свръхцикъл

15 февруари 2010, понеделник

Абонатни уплатнители

15 февруари 2010, понеделник

Синхронни мултиплексори

15 февруари 2010, понеделник

Основна първична група