Неподвижни изображения

Компресия на неподвижни изображения. Основни характеристики и особености.

JPEG  Joint Photographic Experts Group
Метод за свиване на неподвижни изображения, базиран на едновременна обработка на матрици пиксели (например, 8х8) в пространството Y-U-V с приоритет на съхраняване на данните за яркост.
Характерни особености:
·         Изображението се компресира за сметка на неголяма загуба на качество.
·         Форматът фактически е стандарт в Internet за обмен на изображения (основно за фотографии).
  • JPEG компресията, наречена на името на създателите си (Joint Photographic Experts Group), използва особеностите на човешкото възприемане за максимално намаляване на размера на фото-изображенията.
Базира се на следните твърдения:
  • Човешкото око вижда размити образи, които впоследствие се обработват от мозъка и картината се прояснява.
  • Очите реагират повече на промяна на яркостта, отколкото на цвета.
Процес на кодиране:
  • Трансформира изображението в три канална система с един канал за яркостта и два цветови канала. Яркостта се кодира изцяло, а за свиване на цветовите се ползва два пъти по-малък диапазон. Така обемът на съхраняваната информация намалява с една трета - първа, "недоловима от човешкото око" загуба на цветова информация.
  •  JPEG първоначално определя полутоновия характер като цяло, след което прецизира детайлите, кодирайки данните за цветовете, като изменения спрямо средната стойност - втора загуба на качество,за сметка на грешката при изчисленията.
  • Отпада поредната порция данни, отговаряща за резките контури. В добавка цветовите канали се обработват два пъти по-грубо - трета загуба на качество.
  • Компресиране. по стандартни алгоритми.
  • С цел увеличаване на скоростта изображението се разделя на блокове осем на осем пиксела, които създават характерната за JPEG файловете структура.

Коментари: