19 юни 2010, събота

DOS. Основни команди в DOS

23 май 2010, неделя

Операционна система Windows

10 май 2010, понеделник

Паралелни процеси - взаимодействие

19 март 2010, петък

Планиране на ниско ниво

18 март 2010, четвъртък

Планиране на високо ниво

23 февруари 2010, вторник

Структура на ОС