Абонатни интерфейси


Абонатни интерфейси според ITU-T.

1. ISDN функции.

"Цифрова" означава, че се предава цифрова информация, за разлика от аналоговия принцип на работа на добрата стара телефонна служба. Например, ако използвате аналогов телефонен модем за Интернет достъп, модемът на вашия Интернет-доставчик трябва да преобразува цифровото съдържание на този сайт в аналогови сигнали, които да изпрати до Вашия модем и той ще ги преобразува отново в цифрови. Аналогично се преобразуват онези цифрови сигнали, които изпращат информация в обратна посока (например това се случва с всяко натискане на клавиш или бутон на мишката). При тези преобразувания има много щумове и риск от загуба на информация, докато при ISDN няма аналогово преобразуване, а само предаване на цифрови данни, което води до много по-качествено предаване, отсъствие на статичен шум и висока скорост на предаване.
"Мрежа" означава, че ISDN не е просто решение, свързващо две точки както при наетата линия. ISDN мрежите обхващат напълно мрежата от локалната телефонна централа до отдалечения потребител и включват цялостното телекомуникационно оборудване помежду им.
"Интегрирани услуги" са възможни благодарение на способността на ISDN да достави минимум две едновременни връзки, в произволна комбинация от данни, глас, видео и факс по една единствена линия. Към линията могат да са свързани много устройства и да се използват при нужда. Това означава, че ISDN линията може да удовлетвори потребностите от комуникация на повече потребители, като се избягва необходимостта от много аналогови телефонни линии и при това предаването на данни е с по-висока скорост.

Източник: wikipedia

2. ISDN достъп - скорости

Основен достъп BRA (Basic Rate Access - 144 kbit/s), известен още като 2 B + D - осигурява по нормална двупроводна абонатна линия /чифт/ осъществяването на комуникация едновременно по два канала със скорост 64 Kbit/s (2 B-канала за телефония или данни) и един 16 Kbit/s (D-канал за сигнализация при изграждане на връзките). BRA е подходящ за използване от частни ISDN абонати, малки бизнесабонати, както и за свързване на учрежденски централи с малък капацитет.
Първичен достъп PRA (Primary Rate Access), известен още като 30 B + D - осигурява 30 B-канала със скорост 64 Kbit/s за телефония и предаване на данни и един D-канал със скорост 64 Kbit/s за сигнализация при изграждане на връзките по B-каналите с 64 kbit/s. PRA е много подходящ за свързване на големи бизнесабонати, учрежденски цифрови централи с голям капацитет, при свързване на локални частни мрежи и др.

            3. ISDN методи.

3.1Two-binary, one-quaternary (2B1Q)

2B1Q e физично ниво на кодиране използвано в ISDN BRI. 2B1Q използва четири сигнални нива, които са −450 mV, −150 mV, 150 mV и 450 mV. Всяко 1Q се равнява на 2 бита (2В). За да се намалят грешките бит двоиките (dibits) спадат към определено ниво на волтаж:
Dibit     Signal level

00        −450 mV
01        −150 mV
10        +450 mV
11        +150 mV


Така грешките ще се намалят до 1-но битови грешки.
2B1Q също се използва за някои варианти на HDSL.

Коментари: