NGN - Next Generation Network

NGN мрежи. Архитектура. Компоненти. Възможни услуги в мрежите NGN

Концепция за мрежи от следващо поколение NGN – архитектурни решения.

Концепция за мрежи от следващо поколение NGN:
 • NGN е мултисервизна мрежа в състояние да поддържа глас, данни и видео;
 • NGN е мрежа с контролна равнина (сигнализация, контрол) отделена от транспортната / комутационна равнина;
 • NGN е мрежа с отворени интерфейс и контрол, транспорт и приложения;
 • NGN е мрежа която използва пакетна технология за транспорт на всички видове информация;
 • NGN е мрежа с гарантирано качество на обслужване за различни типове трафик.
Мрежите от следващо поколение NGN се характеризират основно с пакетно базиран транспортен слой за глас и данни и отделяне на контролните и транспортните функции:
 • всички приложни данни се пренасят по пакети / клетки;
 • широколентови технологии в достъпа;
 • мултисервизна мрежа с контролирано качество на обслужване;
 • оптика в опорната мрежа;
 • архитектура с отворен разпределен контрол замества класическият "монолитен" комутатор;
 • разпределен интелигентен слой, който отделя контрола от транспорта;
 • отворени платформи за създаване, организиране и доставяне на интелигентни /усъвършенствани услуги.
Архитектура на мрежите от следващо поколение NGN, обобщена в четири основни слоя:
 1. Мрежови услуги;
 2. Контрол и мениджмънт на мрежата;
 3. Опорна мрежа;
 4. Мрежа за абонатен достъп;
NGN – Основни мрежови компоненти
 1. Софтсуич (Softswitch) изпълнява контрол на входното оборудване, медийните шлюзове и сървъритена ресурси;
 2. Сигнализационен шлюз (Signalling Gateway) свързва фиксираната и мобилна TDM мрежи, IN платформитеимрежата от следващо поколение;
 3. Медийни шлюзове (Media Gateways) за достъп исъединителни линии са елементи коитосвързват мрежите с комутация на канали и IP мрежите. Те се контролират от софтсуича;
 4. Шлюз за достъп (Access Gateway) дава достъп както до съществуващи TDM / ATM мрежи, така и до IP опорни мрежи от следващо поколение. Те се контролират също от софтсуича;
 5. Платформа за отворени услуги (Open Service Platform) е платформата на следващото поколение приложения. В комбинация със софтсуича дава интерфейси за отворено приложно програмиране (API).
Защо трябва да се премине към NGN:
 • гъвкавост за изграждане и предлагане на услуги;
 • очаквания за намалена стойност от съвместяване на инфраструктура и системи;
 • опростяване на експлоатацията и поддръжката, понижавайки по този начин OPEX;
 • използването на отворени интерфейси води до: бързо внедряване на услуги и приложения-нови услуги от външни доставчици.
NGN – мрежови компоненти при VoIP
 1. Концентратор за достъп (Access Concentrator):
  • Завършва WAN линиите от страната на провайдера на услуги, използвани в "последната миля". Например, в DSL мрежа, това е DSLAM. Шлюз за достъп (Access Gateway);
  • Поддържа POTS телефони посредством протокол за контрол на устройства, като H.248 (Megaco).
 2. Абонатен шлюз(Subscriber Gateway)– обикновено предоставя гласови портове и връзка за данни, като използва протокол за контрол на устройства като H.248 (Megaco).
 3. Шлюз са съединителни линии (Trunking Gateway):
  • Извършва прекодиране на пакетно базиран глас VoIP в TDM мрежа. Контролира се от Call Agent / Media Gateway Controller посредством протокол за контрол на устройства, като H.248 (Megaco).
 4. Сигнализационен шлюз (Signaling Gateway) действа като шлюз между Callagent сигнализацията и SS7- базираната PSTN. Може да бъде използван като сигнализационен шлюз между различни пакетно базирани домейни. Може да извършва трансформация на сигнализацията, например между SIP и SS7, или просто да преобразува сигнализациата за транспортиране, например SS7 по IP към SS7 по TDM;
 5. Краен рутер (Edge Router)- маршрутизира IP трафика по опорната мрежа на оператора. Крайният рутер може да изпълнява много други функции и може да бъде комбиниран с Access Concentrator;
 6. Менажер на честотна лента (Bandwidth Manager)– отговаря за предоставяне на желаното качество на обслужване от мрежата. Отговаря за заемане и освобождаване на честотна лента в мрежата и за контрола на достъп на отделните повиквания до тази честотна лента.
 7. Сървър за приложения (Application Server) – предоставя логиката на услугата и изпълнението и за едно или няколко приложения или услуги.

Възможни услуги в мрежите от следващо поколение NGN:

Очаква се NGN да позволи реализацията на много по-богата гама от услуги, включваща:
 • Специализирани по отношение на ресурсите услуги (доставяне и мениджмънт на транскодери, мултимедийни многоточкови конферентни мостове, устройства за медийно конвертиране, за разпознаване на говор и др.);
 • Услуги за обработка и съхраняване на информация (доставяне и мениджмънт на устройства за съхраняване на информация и за обмен на съобщения като файлови сървъри, платформи за сервизно обслужване и др.);
 • Междинни услуги (посредничество при ползването на услугите, гарантиране на комуникационна сигурност, лицензиране за дадени приложения, осигуряване на транзакции и др.);
 • Услуги, свързани със специфични приложения (конкретни бизнес приложения, приложения за електронна търговия, приложения за мениджмънт на снабдителски вериги, интерактивни видеоигри и др.);
 • Услуги за доставяне на съдържание (услуги, които предоставят или са посредници на информационно съдържание като електронно обучение и др.);
 • Услуги за взаимосвързване (осигуряване на взаимодействие с други типове приложения, услуги, мрежи, протоколи или формати)Мениджмънт услуги за поддръжка, експлоатация и управление на комуникационни / компютърни мрежи и услуги.

Възможни услуги в NGN:
 1. Гласова телефония
  • NGN трябва да поддържа множество съществуващи телефонни услуги;
  • NGN няма да дублира всяка една традиционна телефонна услуга, предлагана понастоящем.
 2. Услуги за пренасяне на данни - позволяват изграждане в реално време на свързаност между крайни точки, съпроводено с пренасяне на данни под формата на различни услуги с добавена стойност например:
  • Ччестотна лента по поискване;
  • Надеждни комутируеми виртуални връзки;
  • Контрол върху допускане на повикването.
 3. Мултимедийни услуги - позволяват множество участници да си взаимодействат и комуникират като използват глас, видео и/или данни;
 4. Виртуални частни мрежи (VPN) – VPN мрежите за гласови комуникации:
  • Подобряват възможностите за мрежово взаимодействие на бизнес офисите;
  • Позволяват в рамките на обществените мрежи комбинирането на големи географски разпръснати частни мрежи на дадена организация;
  • Предоставят на абонатите еднакви възможности за номеронабиране.
 5. Обществени компютърни мрежи (PNC) - предоставят мрежово базирани компютърни услуги за бизнеса и потребителите;
 6. Универсално предаване на съобщения - поддържа доставката на гласова, електронна, факс поща и web-страници независимо от типа на потребителския интерфейс;
 7. Информационно посредничество между потребители и доставчици – включва:
  • Рекламиране;
  • Намиране и предоставяне на информация.
 8. Електронна търговия - дава възможност на потребителите да закупуват стоки и услуги по електронен начин по мрежата. Това може да включва:
  • Обработка на транзакции;
  • Удостоверяване на информация за заплащане, предоставяне на сигурност и вероятно оттъргуване (т.е. съвпадане на купувачи и продавачи, които преговарят за "сделката" за стоки или услуги);
  • Банкиране и пазаруване от дома;
  • Бизнес към бизнес приложения.
 9. Услуги тип център за комуникации (call centre) - потребителят може да изпрати повикване (гласово или от e-mail) до агент на центъра за комуникации, кликвайки на web страницата. Повикването се маршрутизира до подходящия агент, който може да е дори в къщи, т.е. да се ползва виртуален Call-център. Агентите могат да имат достъп до потребителя, каталога, борсата и информацията за поръчката, която може да се изпраща напред и назад между потребителя и агента.
 10. Интерактивни игри - дават възможност на потребителите да се срещат в реално време и да изграждат интерактивни сесии за игри, например видеоигри.
 11. Разпределена виртуална реалност - отнася се до технологично генерирана представа за събития, хора, места, опит от реалния свят, при които участниците и доставчиците на виртуален опит са физически разделени.
 12. Домашен мениджър - с въвеждането на интелигентност в домакинството тези услуги могат да наблюдават, следят и контролират домашните системи за сигурност, енергийните системи, системите за развлечения и други домашни уреди.

Коментари: