Основна първична група

Основна първична група ОПГ

Основната първична група обединява 12 на брой телефонни канала с ниска честота (разговорни канали в спектъра 0,3 до 3,4 kHz.) Честотна лента е от 60 до 108kHz., а ширината на лентата е 48kHz. Защитната лента е 900Hz.

В практиката за образуването на основна първична група 300 - 3400 Hz всеки канал се преобразува в лента 24,3 - 27,4 KHz, след което се извършва индивидуална модулация с носещи честоти, разположени през 4 KHz от 88 - 132 KHz. Като резултат от използването на метода с премодулация се постига уеднаквяване на всички канални преобразуватели, което е голямо удобство при експлоатация на системите.

STM-1

Процес на изравняване при отрицателен стафинг – скоростта на предаване на един виртуален контейнер е по-висока от тази на STM-1 и товара, който се пренася, се увеличава. Когато отместването стигне до големината на 1 байт, адреса се намалява с 1. Така и стоиността на поинтера се намаля с 1. Всичко това става за 500microsec. При положителния стафинг отместването става към по-високи адрес и при отместване с 1 байт се инвертират инкремент битовете с което се увеличава адреса.

Коментари: