Синхронни мултиплексори


Видове синхронни мултиплексори

В зависимост от функциите които изпълняват биват:

Краен(терминален) SMX – има трибютърни портове на които постъпват потоци от плеизохорни мултиплексори и агрегатен порт със скорост  155,520Мбит/с

Регенератор Reg. – позволява в дадена точка виртуалния контейнер VC-3/4  да се предаде транзитно.

Крос-кънект Мултиплексор CCMX – превключва потребителски потоци. Тои няма аналог в PDH.

За въвеждане/отделяне ADMX – Има два двупосочни агрегатни порта на които могат да се разпределят част от потоците. 

В зависимост от предназначението SMX биват:
С трибютърни сигнали постъпващи само от PDH;
С трибютърни сигнали STM-N идващи от SDH.

HDSL - High bit rate Digital Subscriber Line Фамилия от технологии за цифрова връзка по обикновена телефонна линия, по която се предават данни със скорост над 1,5 Mbps на разтояние ~ 7,5 km. Представлява симетричен DSL, който използва две телефонни линии и дава основна входна и изходна скорост от 1544 kbps. С три телефонни линии скоростта става 2048 kbps. SDSL (Symmetric DSL) е по-нова версия на HDSL, при която скоростта пак е 1544 kbps, но се изисква само една телефонна линия. В момента има версии на HDSL технологията, която позволява пренасянето на 2048 kbps по един меден чифт.

CAP - carrierless amplitude phase modulation – многонилов, многофазов метод за кодиране
Алгоритъмът на CAP представя бита данни като комбинация от амплитудата и фазата и по този начин създава множество сигнали, които трябва да се изпратят по линията с усукана двойка. За разлика от DMT, CAP използва цялата честотна лента от 4 Khz до 1.1 Mhz като един канал. CAP се използва в някои стандарти за комуникация между модеми като V.32/V.32bis.

Коментари: