DoD Моделът - модел за изграждане на мрежи

DoD Моделът - модел за изграждане на мрежи

Макар че OSI моделът е най-популярен, той не е единственият, нито първият модел за изграждане на мрежи. Факт е, че моделът на Министерството на отбраната на САЩ - DoD (Department of Defense), понякога означаван като TCP/IP модел, беше разработен около десет години по-рано от OSI модела - през 70-те години на миналия век.

DoD Моделът беше разработен в сътрудничество със самия TCP/IP - част от проекта ARPAnet. Той е по-прост модел, състоящ се само от четири слоя, които могат да бъдат приблизително асоциирани със седемте слоя на OSI модела.

Функцията на всеки слой на DoD е следната:

  • Слой приложение/процес (application/process layer) - Най-горният слой на модела DoD, който обхваща функциите на трите най-горни слоя на OSI модела: приложен, представителен и сесиен. В текстовете, отнасящи се за TCP/IP, може да прочетете, че криптирането на данните и контролът на диалога се осъществяват в приложния слой. Ако запомните, че това не означава приложния слой на OSI модела, ще избегнете объркването;
  • Слой хост до хост (транспортен слой) (host to host (transport) layer) - В някои източници слоят хост до хост се означава като транспортен слой, дори в четирислойни диаграми на DoD, и съответства на транспортния слой от OSI модела. Тук функционират TCP, UDP и DNS.
  • Слой интермрежа (internetworking layer) - Този слой съответства много близко на мрежовия слой на OSL Той се занимава с маршрутизация, базирана на логически адреси. Протоколът Address Resolution Protocol (ARP) транслира логическите адреси в МАС адреси. Тази транслация е необходима, защото по-долните слоеве могат да обработват само МАС адресите.
  • Слой мрежов интерфейс (network interface layer) - Слоят мрежов интерфейс съответства на двата слоя - канален и физически - от референт-ния модел OSL В този слой работят стандартните Ethernet и Token Ring протоколи от каналния слой и физическия слой.

Една от целите на ISO при разработката на OSI модела беше по-конкретно да дефинира мрежовите функции, определени от DoD модела при създаване на TCP/IP. Но TCP/IP протоколите бяха проектирани не по OSI, а именно по модела DoD.

Коментари: