Оптичен Диск (Compact Disk - CD)

Оптичен Диск (Compact Disk - CD)

Допълнителната (вторичната) памет на една компютърна система (КС) е предназначена за трайно съхраняване на големи по обем информационни ресурси. Тя изпълнява и функцията на енергонезависима памет: информацията в нея се съхранява практически неограничено дълго време, до момента на изтриването й от оператора на КС. Изискванията към тази външна памет по отношение на обем върху единица дължина/площ, скорост на обмен непрекъснато нарастват. Така се появяват оптическите външни дискови запаметяващи устройства. Първоначално те работят с носители, предварително - фабрично записани. Малко по-късно, производителите на тези устройства и носители, притиснати от огромната скорост на развитие на новите технологии поставят на пазарните щандове оптически дискови устройства и носители, първоначално за еднократен запис, а после и за многократен запис, с каквито в момента е залят информационния пазар.

Оптичен Диск ( Compact Disk – CD) тип ROM

Подобно на дискетите те са сменяеми и удобни за употреба. Като се има предвид, че капацитетът на някой от тях достига 2 GB, оптическият диск е една малка революция в устройствата за съхранение на данни. Оптическите устройства дължат огромния си капацитет на прецизността на лазерните технологии. Диодните лазери могат да фокусират лъча ба площ от 1 микрон, като по този начин се постига много по-висока плътност на записа в сравнение с твърдите магнитни дискове – над 15 000 dpi.

Основата на CD-ROM се прави от поликарбонатни дискове с диаметър 120 мм. И дебелина 1,2 мм като в центъра имат отвор за шпиндела  с диаметър 15 мм. Тази дискова основа се щампова или моделира с една единствена физическа пътечка под формата на спирала, започваща от вътрешната страна на диска. Стъпката на спиралата е 1,6 микрона. Ако се изследва спиралната пътечка под микроскоп, се виждат изпъкналости, наречени трапчинки и плоски области между трапчинките, наречени равни участъци.

Изпъкналостите се наричат трапчинките, защото дисковете се пресоват, щампата се прави от горната страна. Лазерът, използван за четене, би преминал през прозрачната пластмаса. Затова щампованата повърхност се покрива с отразяващ метален слой.

Кодиране на данните при CD-ROM

Дупките и гладките повърхности за CD-ROM диска не отговарят директно на единиците и нулите, които се изпращат към компютъра ви. Вместо това потокът от данни се кодира по определен начин преди запис, като при четене се извършва съответното декодиране.

Кодирането на данни променя всеки 8 бита в 14 бита:

Стойност 8-битово представяне 14-битово представяне
0 00000000 01001000100000
1 00000001 10000100000000
2 00000010 10010000100000

Единицата се изразява чрез промяна от дупка в гладка повърхност или обратно. Дължината на следващата дупка или градка повърхност показва колко много нули следват единицата преди следващата единица. В 14-битовите комбинации няма две съседни единици, което се налага защото не може да се поставят два прехода един до друг. Единицата трябва да се следва от поне две нули. Тази комбинация ограничава минималния размер на дупките и гладките повърхности и от своя страна позволява на проектантите да вземат решение за дължината на вълната на лазера в устройството й за лещите изпозвани от него. Наличието и отсъствието на отразената светлина на прехода между дупките и гладките повърхности показва на устройството комбинацията, записана на компакдиска.

Отделните трапчинки на едно CD са дълбоки 0,125 микрона и са широки 0,8 микрона. Както трапчинката така и равните участъци варират по дължината от около 0,9 микрона до около 3,3 микрона.

Коментари: