Кондензатори. Основни параметри

Кондензатори

Кондензаторите са основни градивни пасивни електронни елементи за електронните апаратури. Свойства на кондензаторите да не пропускат постоянен и да пропускат променлив ток, да натрупват електрически заряди и по този начин да съхраняват енергия, с индуктивни бобини да образуват трептящи кръгове, определят и приложението им.

Кондензаторите се използват за изграждане на трептящи кръгове за ниски и високи честоти, за честотни и фазови коректори, като блокиращи и разделителни елементи, за получаване на импулси с голяма мащност, като постоянни и променливи капацитивни делители на напрежение. Като се имат предвид разнообразните изисквания, които се поставят към кондензаторите, кондензаторите могат да се класифицират по различни признаци.

 • Кондензатори с променлив капаците (променливи кондензатори) – това са кондензатори, чиито капаците може да се променя по време на експлоатацията им;
 • Кондензатори с постоянен капацитет (постоянни кондензатори) – това са кондензатори, чиито капацитет не може да се променя по време на експлоатацията им.

Кондензаторите с постоянен капаците могат да се класифицират по два основни признака:

 • по вид на диелектрика;
 • по конструктивни показатели.

Класификацията по вид на диелектрика е основна. Според нея кондензаторите се разделят на следните видове:

 1. Кондензатори с газообразен диелектрик: вакумнни, въздушни, газонапълнени;
 2. Кондензатори с течен диелектрик;
 3. Кондензатори с твърд органичен диелектрик: книжни, със синтетичен органичен диелектрик;
 4. Кондензатори с твър неорганичен диелектрик: слюдени, керамични, стъклени;
 5. Кондензатори с окисен диелектрик: алуминиеви, танталови, ниобиеви.

Кондензаторите с променлив капацитет освен по вида на диелектрика, се разделят и на променливи кондензатори със:

 • механично управление на капацитета;
 • електрическо управление на капацитета (вариоконди).

Кондензаторите могат да се класифицират и според режима на работа. Различават се следните основни режима на работа:

 1. При постоянно напрежение;
 2. При променливо напрежение с промишлена честота (f = 50 Hz);
 3. При променливо напрежение с ниска честота (f = 200 до 20 000 Hz);
 4. При променливо напрежение с висока честота (f = 0, 02 до 100 MHz);
 5. При импулсно напрежение.

Параметрите на постоянните кондензатори са:

 • номинален капацитет и допустими отклонения (толеранс);
 • номинално напрежение;
 • изпитвателно напрежение;
 • температурен коефициент на капацитета на кондензатора;
 • изолационно напрежение;
 • времеконстанта;
 • коефициент на загубите;
 • пълно съпротивление;
 • мощност на кондензаторите;
 • енергия на кондензаторите;
 • стабилност.

Коментари: