Антивирусна защита

        Антивирусна защита е сборното название на всички видове софтуерни приложения, предназначени за предпазване от и отстраняване на компютърни вируси и други злонамерени програми при персоналните компютри. Тези програми, още познати под името malware, могат да бъдат главно няколко вида - троянски коне, червеи и вируси. Задачата на антивирусния софтуер е да предпазва компютъра, като постоянно следи файловете, които се изпълняват и отварят за възможни заплахи.  Всяка антивирусна програма притежава различен алгоритъм на сканиране и практически е невъзможно да открие всички вируси, които заразяват даден компютър. Всяка програма е уникална и притежава различни възможности за защита.
         Вирус е саморазмножаваща се програма, която се разпространява като вмъква копия от себе си в друг изпълним код (програми) или документи. Това дава и името на този вид програми, тъй като подобно поведение е сходно с това на биологичен вирус, който се размножава като се вмъква в живи клетки. 
       Вирусни въздействия. Вирусите могат (но не е задължително) да проявяват умишлено или неволно зловредно действие за потребителя. Някои вируси безцелно унищожават съхранената в компютъра информация (изтриване или форматиране на диск). Други вируси търсят специфична информация, записана в компютъра (например пароли за достъп или номера на кредитни карти) и незабелязано я изпращат на предварително указан получател в Интернет. Вирусите, които дават таен достъп на външни лица до заразения компютър, се наричат backdoor вируси (буквално „задна врата“). Компютър, заразен с такъв вид вирус, жаргонно се нарича бот (от английски bot) — съкращение от робот. Подобни ботове биват използвани за атаки (особено DDoS) върху други компютри и изпращане на нежелана поща - спам.
         Файлов скенер -  постоянно следи файловата система за възможни инфекции.
       Резидентен модул - този модул е подобен на скенера, но вместо да следи файловете по твърдия диск в непроменено състояние, тя следи за всичко : когато един файл се копира, мести, стартира, отваря, записва, редактира, затваря и прочее действие с него. При откриване на зараза, резидентната част извиква файловия скенер като преустановява работата на текущия процес предизвикал тревогата. Резидентния модул затваря всички файлове и ги записва по твърдия диск след което потребителя бива подканен да стартира файловия скенер. Резидентния модул сканира за вичко това в реално време като използва част от системните ресурси, като краен ефект се забелязва леко забавяне на компютъра.
        Мрежови модули - позволяват антивирусната програма да се инсталира само на сървъра в мрежа а програмата да покрива цялата мрежа - сканиране, следене на заявките, следене на трафика, интернет връзката, и всичко което използва мрежата.
       Пощенски модул - този модул сканира пощата ви като се активира само ако работите с нея.
      Архивен Модул - създава архивно копие на твърдия ви диск върху външен носител. Това е най-висшата степен на защита - ако има проблем, програмата изтрива заразените файлове и възстановява техни копия от архива.

Коментари: