Интернет адреси

Интернет адреси

В Интернет има 2 начина за адресиране:

- Числен - основан на IP адреси;

- Символен - Тъй като IP адресите се запомнят трудно, се използват имена на домейни.

Имената са буквени означения, с които се идентифицират различни потребители. Имената се четат отдясно наляво. Специализираната услуга DNS осъществява връзката и съответствието между имена на домейни с IP адреси:

IP адрес

Всеки компютър в Интернет има не само URL, но и уникален IP адрес, чрез който се показва мястото му в мрежата.IP адресът е цифров код на буквен адрес, който се използва по аналогичен начин.Чрез IP адреса се направлява прехвърлянето на информацията в мрежата.IP адресът се записва като четири десетични числа разделени с точки.

179.211.42.235
  А    В    С   D

Има 2 вида IP адреси- динамични (за отделни потребители) и постоянни.

Всеки IP адрес се състои от две части:

 • Мрежова част - отнася се за всяка мрежа от корпоративна LAN с до 2-3 компютъра, свързани чрез кабел.
 • Host - тази част определя всеки един от възлите в мрежата индивидуално.

Обикновено маската на подмрежата определя коя част от IP адреса е мрежова. Интернет доставчиците разделят всяка заделена за тях Class C мрежа на множество по-малки, като по- нататък използват маската на подмрежата.

Имена на домейни

Това е уникално име на свързан към Интернет компютър или услуга, което се използва за формирането на URL. Името на домейн се състои от части разделени с точка. Всяко име на домейн отговаря на един или повече IP адреса, всеки IP адрес отговаря на едно или повече имена на домейни.

Когато за едно име на домейн има по-вече от един IP адрес , това означава че на едно и също място има няколко сървъра, които споделят входящите заявки. А ако няколко имена на домейни отговарят на един IP адрес, тогава няколко клиенти споделят един голям Web сървър при доставчиците на интернет услуги.

Йерархична структура на домейна:

 • Домейн от най-високо ниво – определя категорията, в която може да се постави страницата и с него завършва името. Домейните от най-високо ниво са около 250. Повечето от тях са т.нар. "географски" домейни за двубуквено означаване на различни страни. "Негеографски" домейни или домейни на организации са например:

  • .com - Търговска организация;
  • .edu - Образователна институция;
  • .gov - Правителствена организация и др.
 • Домейни от второ ниво - това са различни имена на сайтове, при което към домейна от първо ниво се добавя абревиатура на компанията, организацията или частното лице. Така се идентифицира конкретна страница на Web или адрес за електронна поща и нейния собственик.
 • Домейн от трето ниво - това е името на Интернет провайдър (ISP). Процедурата по получаване име на домейн от най-високо ниво се нарича регистрация. От отчетите на Network sоlution се вижда че международните регистрации непрекъснато се увеличават, а домейна .com е най-предпочитан.

DNS система за имена на домейни

Тъй като последователността от цифри се помни и възпроизвежда трудно, е създадена система за имена домейни Domain Name System. Така имената на домейни позволяват към IP адрса да се прикрепят кратки буквени наименования които описват местонахождението на компютрите:

Системата за домейн имената е базовата технология, върху която е изграден Интернет. Разпределента база данни DNS се състои от три основни компонента:

 • IP адресите;
 • Домейн имена;
 • DNS сървъри.

DNS представлява система, която чрез DNS сървърите свързва IP адресирана машините в Интернет със съответстващите им домейни. Така при заявка за зареждане на дадена страница, тя бива извикана от машината, на която е качена. За целта DNS oпределя на кой IP адрес отговаря заявеното домейн име, открива машината с този IP адрес и зарежда съответната уеб страница в браузъра на потребителя.

В Мрежата работят голямо количество DNS сървъри, които съхраняват данните за всеки един регистриран домейн и всеки IP адрес. DNSсървърите са подредени в строга йерархия, която съвпада с йерархията при домейните.

Коментари: