INTEL VPN GATEWAY

INTEL SHIVA LANROVER VPN GATEWAY PLUS – подобно на VPN – 1 Gateway на Check Point – обединява в един пакет защитна стена и шлюз за виртуалната локална мрежа. INTEL SHIVA LANROVER VPN GATEWAY PLUS бе сред най-продуктивните, които се инсталират, внедряват и конфигурират най- лесно. Благодарение на своето Stac компресиране той постигна най-добри резултати за производителност.
Металното шаси на INTEL SHIVA LANROVER VPN GATEWAY PLUS му придава стил на “черна кутия”, като всички връзки и индикаторите за състоянието се намират на задния панел. Пак там също има два 10/100 Ethernet и един RS232C серийни интерфейса. Неговият хардуерен копроцесор за криптиране повишава общата пропускателна способност на системата, като разтоварва процесора от изчисленията, свързани с криптиране. Ако връзката се осъществява с линия Т1, ефектът върху производителността би бил много малък. Shiva VPN Manager има поредица от диалогови кутии за управление на практически всички параметри на виртуалната локална мрежа. Така се избягва усложнението с падащи менюта. VPN Manager може да работи на всяко PC под Windows, свързан чрез протокола IP с локална мрежа. Освен това едно копие на VPN Manager може да управлява множество устройства LanRover.
Софтуерът VPN Client на Shiva работи на Windows 95/98 и Windows NT. Този клиент се инсталира бързо от CD-ROM, а системните администратори могат лесно дан създадат конфигурационни файлове, които съдържат цялата необходима клиентска информация. Тези файлове може да се разпространяват чрез дискети или по E-mail. Така крайните потребители ще бъдат улеснени при инсталирането на клиента.
Внедряването на клиента е голям проблем при всички виртуални локални мрежи. Инсталирането и Upgrade на клиентски софтуер на хиляди персонални компютри е скучен и време отнемащ процес. Intel е единствения доставчик, който се опита да реши този проблем със своя Client Deployment Tool, който автоматизира напълно процеса на инсталиране на клиенти чрез Web-сървър и E-mail. За съжаление разработката на този продукт е все още на ниво Beta-версия. За да добави нов потребител към виртуалната локална мрежа, системния администратор създава този потребител чрез конзолата на Client Deployment Tool. Тя генерира съобщения по E-mail, съдържащо URL-адрес, който насочва към копие на VPN Client на Shiva, което може да се изтегли от Web-сървъра и след това добавя файл, съдържащ потребителската конфигурация и информация за идентификация. Когато потребителя получи съобщението по E-mail, той просто щраква върху URL-връзката, за да инсталира и конфигурира клиентския софтуер.
Когато стартираме едно PC, оборудвано с VPN Client, на екрана се появява диалогова кутия за включване към виртуалната локална мрежа, и то преди тази за включване към Windows. Това дава възможност на клиентското PC да пренасочи устройства и към сървърите на защитената локална мрежа чрез виртуалната локална мрежа още по време на стартирането на Windows. VPN Client е единственият продукт, който дава възможност за множество едновременни тунелни преходи (до 8) до множество сървъри.

Коментари: