Мобилност в комуникациите

Мобилност в комуникациите

Една от ключовите характеристики на съвременното общество е мобилността. Техническите възможности днес позволяват хората на активния живот да съхранят комуникирането си със света и когато пътуват във влака, самолета или автомобила си. Абонатът може да се движи с голяма скорост, без да губи достъп до световната комуникационна мрежа и без да прекъсва водения от него разговор.

Мобилната комуникация се изгражда на предпоставката, че връзката между предавателя и приемника е безжична (безпроводна). Такава връзка може да бъде изградена само по радиоканал, чрез който притежателят на мобилен терминал може да общува с други абонати.

При класическата комуникация абонатът получава достъп до комуникационните услуги през строго определена точка в пространството – куплунга на стената, където неговият жичен терминал е включен в мрежата. В мобилните мрежи1, напротив, няма фиксирани точки за абонатния достъп. Абонатът получава достъп по ефира чрез посредници – стационарни базови радиостанции.

Мобилността не е еднозначно понятие. В съвременна комуникация тя се разбира по-широко и има различни характеристики:

Преносимост. Такъв е случая например с портативния компютър (лаптоп, ноутбук, палмтоп). Когато неговия преносител се движи и отсяда на различни места (хотели, учреждения и т.н.), чрез вграден модем той се включва в Internet през различни точки на стационарната ОКТМ, Говори се за проводна мобилност;

Стационарна безпроводна мрежа. Такъв е случая, когато стационарните елементи и възли на една мрежа не се свързват с проводници, а се използва радиоканал (например за да не се поврежда сградата от полагане на кабел);

Мобилна безпроводна мрежа. Създава се възможност за пълна мобилност. И терминалът, и достъпът на абоната могат да се преместват, а мрежата автоматично следи всички премествания. Това е най-широко разпространения случай, който придаде значимост на мобилните комуникации, каквато те днес имат.

Развитието на мобилните комуникации в последните години, както по отношение на комуникационните технологии, така и по мащаба на разпространението на този вид услуги, е толкова мощно и значимо, че поразява всяко въображение. Това е един от феномените на информационното общество, който дава основание да се говори за “бум” на телекомуникациите в началото на 21-ви век.

Предпоставки за това експлозивно развитие са:

Мобилната телефония предоставя всички услуги, които са присъщи на фиксираните мрежи (нещо повече, увеличава техния капацитет), но има голямото предимство да не ограничава подвижността на абоната;

Съвместимостта на новите мобилни системи с всички видове съществуващи комуникации повишава достъпността и на мобилния, и на фиксирания абонат, а това води до повишена атрактивност и нарастващо привличане на нови абонати;

Изключителните технологични постижения в микро-миниатюризацията, позволиха днес човек да държи в ръката си удобен комуникационен терминал (мобилна станция, мобилен апарат), който има качествата на съвременен персонален компютър.


1Терминът "мобилни мрежи" не е точен. Мобилни са абонатите, а не мрежите. Но широко се ползва в професионалните среди и с уговорките, които се правят тук, и ние ще се позлваме от него.

Коментари: