Архитектура на микропроцесорна система

Архитектура на миркопроцесорна система

 1. Централен процесор:
  1. Управляващо устройство:
   • интерпретира инструкции въведени в компютъра;
   • управлява работата на устройства за вход, изход, съхранение и АЛУ-то при изпълнение на инструкции.
 2. Аритметико-логическо устройство:
  • получава данните от паметта на компютъра;
  • изпълнява инструкциите (събиране, изваждане, умножение, деление, сравнение);
  • връща резултатите в регистровия блок.
 3. Оперативна памет (RAM, Cache): Те взаимодействат като паметта се организира като виртуална памет (набор от страници, организирани помежду си. Използва се алгоритъм за опресняване на Cache паметта).
 4. Периферни устройства.

Насоки в компютърните архитектури

 1. Паралелни (RISC – Reduced instruction set computer); Последователни – SIMD – матрични процесори; Транспютри – използват се за обработка на изображения.
  Езици: Parallel C – за решаване на задачи; OCCAM – за управление на транспютри; MIMD – множество инструкции – множество данни.
 2. Невронни мрежи – безфункционални езици – позволява на базата на алгоритмични методи да се извършва самообучение на машината.
 3. Процесори с размита логика (fuzzy logic):
  • Потенциални възможности за използване:
   • в експертни системи;
   • компютърно зрение (невронни мрежи);
   • разпознаване на образи (невронни мрежи);
   • оценка на въпросници;
   • други.

Периферни устройства

 • Устройства за въвеждане на информация: клавиатура, терминал, мишка, трек-бол, светло-писалка, таблет, дигитайзер, джойстик, сензор, скенер, четец на щрих кодове, видео камера, микрофон.
 • Устройства за извеждане на инормация: монитор, терминален дисплей, принтер, плотер, синтезатор на реч, микрофилм, VRT – Virtual Retinal Display.

Периферни устройства в области, свързани с логистиката

 • Сензори и скенер:
  • в автоматизирани складове – манипулационни системи;
  • при автоматизиран контрол в поточна линия;
  • при контрол на качеството;
  • синтезатор на реч (в рекламата);
  • виртуални дисплеи за ретина – в тримерни електрони каталози;
  • магнитни и смарт карти – във финансовия поток и в електронната търговия;

Устройства за съхранение на информация:

 1. Според метода за достъп:
  • последователен – лентови, касетъчни
  • произволен – FDD, HDD, оптичен диск.
 2. Според метода на запис:
  • магнитен – FDD, HDD
  • оптически – CD-ROM, DVD-ROM
  • магнитно оптичен диск – CD-RW
 3. Според вида на записа:
  • аналогов – лентови QIC
  • цифров – дискове, CDR-ROM, DVD.

Устройства за съхранение на информация:

 1. флопи дискови устройства: 3,5”, 1.44 МВ
 2. твърди дискове – 5,1 Gb (примерно)
 3. лентови устройства
 4. касетъчни устройства:
  • QIC (Quarter Inch Cartridge TR 4) – 72 писти, максимум 4 GB.
  • DAT (Digital Audio Tape) – максимум 12 GB, 60 МB/мин.
  • DLT (Digital Linear Tape – 128 паралелни писти, максимум 20 GB, 90 MB/мин.
  • MLR (Multi-channel Linear Recording) – 144 писти, максимум 13 GB, 5,25” QIC.
  • CD-ROM устройства – 4,75”, 650 MB
  • DVD – 4,75”, max. 17 GB.
 5. смарт карта
 6. магнитна карта.

Коментари: