Архитектура на микропроцесорна система

Архитектура на миркопроцесорна система

1. Централен процесор:
1.1 Управляващо устройство:
                  - интерпретира инструкции въведени в компютъра;
                  - управлява работата на устройства за вход, изход, съхранение и АЛУ-то при изпълнение на инструкции.
2. Аритметико-логическо устройство:
      - получава данните от паметта на компютъра;
      - изпълнява инструкциите (събиране, изваждане, умножение, деление, сравнение).
      - връща резултатите в регистровия блок
3. Оперативна памет (RAM, Cache):
Те взаимодействат като паметта се организира като виртуална памет (набор от страници, организирани помежду си. Използва се алгоритъм за опресняване на Cache паметта).
4. Периферни устройства.

Насоки в компютърните архитектури

1. Паралелни (RISC – Reduced instruction set computer);
Последователни – SIMD – матрични процесори;
Транспютри – използват се за обработка на изображения.

Езици: Parallel C – за решаване на задачи; OCCAM – за управление на транспютри; MIMD – множество инструкции – множество данни.
2. Невронни мрежи – безфункционални езици – позволява на базата на алгоритмични методи да се извършва самообучение на машината.
3. Процесори с размита логика (fuzzy logic):
      3.1 Потенциални възможности за използване:
      - в експертни системи;
      - компютърно зрение (невронни мрежи);
      - разпознаване на образи (невронни мрежи);
      - оценка на въпросници;
      - други.

Периферни устройства

1. Устройства за въвеждане на информация: клавиатура, терминал, мишка, трек-бол, светло-писалка, таблет, дигитайзер, джойстик, сензор, скенер, четец на щрих кодове, видео камера, микрофон.
2. Устройства за извеждане на информация: монитор, терминален дисплей, принтер, плотер, синтезатор на реч, микрофилм, VRTVirtual Retinal Display.

Периферни устройства в области, свързани с логистиката

1. Сензори и скенер:
      - в автоматизирани складове – манипулационни системи;
      - при автоматизиран контрол в поточна линия;
      - при контрол на качеството;
      - синтезатор на реч (в рекламата)
      - виртуални дисплеи за ретина – в тримерни електрони каталози;
      - магнитни и смарт карти – във финансовия поток и в електронната търговия; производството.

Устройства за съхранение на информация:

1. Според метода за достъп:
      - последователен – лентови, касетъчни
      - произволен – FDD, HDD, оптичен диск.
2. Според метода на запис:
      - магнитен – FDD, HDD
      - оптически – CD-ROM, DVD-ROM
      - магнитно оптичен диск – CD-RW
3. Според вида на записа:
      - аналогов – лентови QIC
      -  цифров – дискове, CDR-ROM, DVD.
----
* флопи дискови устройства: 3,5”, 1.44 МВ
* твърди дискове – 5,1 Gb (примерно)
* лентови устройства
* касетъчни устройства:
      - QIC (Quarter Inch Cartridge TR 4) – 72 писти, максимум 4 GB.
      - DAT (Digital Audio Tape) – максимум 12 GB, 60 МB/мин.
      - DLT (Digital Linear Tape – 128 паралелни писти, максимум 20 GB, 90 MB/мин.
      - MLR (Multi-channel Linear Recording) – 144 писти, максимум 13 GB, 5,25” QIC.
      - CD-ROM устройства – 4,75”, 650 MB
      - DVD – 4,75”, max. 17 GB.
*смарт карта
* магнитна карта.Коментари: